Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 300K. Không áp dụng cho các đơn hàng khuyến mãi